PROPOJÍME FIRMY A INVESTORY

   Další Start Day
 

Objevte nové možnosti trhu START
Jak to funguje

CO JE START?

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. EUR, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

Trh pro menší firmy
- 1 mil. € < celková hodnota < 80 mil. €
- Zjednodušený prospekt, české účetní standardy, nezávislá analýza
- Flexibilní možnost opakovaného úpisu

START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát partnery úspěšných společností nabízených na trhu a chtějí v takových společnostech dosáhnout významných podílů nebo úplné kontroly. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

Investoři
- Kapitálově silní investoři s vysokou tolerancí k riziku
- Minimální investice cca. 0,5 mil. Kč
- Business angels, PE, VC

Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. START Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu nebo prodej části nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, hlásí. V průběhu aukce se potkává nabídka emitenta s poptávkou ze strany investorů. Aby byla pravděpodobnost úspěšné aukce zvýšena, je nutné nechat investory nahlédnout do firmy a prezentovat její současnou situaci a budoucí plány. V rámci START Days bude mít každá společnost, která se uchází o přízeň investorů poprvé nebo již je na trhu START obchodována, možnost prezentace pro investory – a to jak formou videokonference přenášené registrovaným investorům přes stránky trhu START nebo přímo, v místě konání aukce (místo bude vždy oznámeno spolu s termínem aukce).

START Day 4 x ročně
- Prezentace emitentů
- Investoři přítomni na místě nebo sledují živě ve V.I.P zóně webu
- Aukce v systému Xetra®

PŘÍKLAD FUNGOVÁNÍ TRHU START

Navýšení akcií

Vaše firma má zájem o získání kapitálu prostřednictvím trhu START. Všechny akcie jsou v současné době v držení jednoho akcionáře. Akcionář se jmenuje Leoš Pavelka a vlastní 1 000 000 kusů akcií. Firma svolá valnou hromadu, kde schválí navýšení základního kapitálu vydáním 500 000 kusů nových akcií.

Firma je o třetinu větší

Investoři v rámci aukce na START DAYS mají o akcie zájem, jejich cena v aukci vzroste na 110 Kč. Akcie může zakoupit jeden investor, nebo se o ně může podělit více investorů. Leoš Pavelka tak získá 55 mil. Kč. Firma tedy navýší svůj kapitál o 55 mil. Kč a po dokončení transakce vlastní původní akcionář náš Leoš Pavelka 2/3 firmy. 1/3 firma je rozptýlena mezi investory.

Navýšení akcií

Po svolání valné hromady a navýšení základního kapitálu firmy vydáním 500 000 kusů nových akcií má firma dohromady 1 500 000 akcií. V rámci ocenění byla stanovena hodnotu jedné akcie v rozmezí 100 - 125 Kč. Leoš Pavelka se rozhodne na trhu START nabídnout investorům 500 000 kusů akcií. Jako základní cenu pro aukci stanoví hodnotu 100 Kč za akcii.

PŘÍMý PRODEJ

Kdyby ovšem do situace zasáhla paní Alena Pavelková a Leošovi řekla, že firmu musí nutně prodat a věnovat se rodině, může Leoš rovněž využít trhu START. Podle svého uvážení nabídne 40 % nebo třeba taky 100 % firmy k prodeji. Leoš se rozhodne nabídnout k prodeji celou firmu, díky trhu START najde rychle kupce a už se může plně věnovat rodině.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

Místo pro bezpečné a smysluplné obchodování

Užitečné kontakty

Starteepo

František Bostl – Managing Partner

+420 604 215 002

bostl@starteepo.com

C CORPORATE FINANCE

Petr Kováč - Managing Director

+420 602 231 594

petr.kovac@c-corpfin.cz

Advantage Group

Petra Ďoubalová - Project Manager, Business Analyst

+420 724 222 383

petra.doubalova@1advantage.eu

ROKLEN CORPORATE FINANCE

Jakub Burda - Managing Director

+420 602 717 976 

burda@roklen.cz

Deloitte Czech Republic

 Ondřej Veselovský - Director, FSI

+420 733 161 527

oveselovsky@deloitteCE.com 

Patria Corporate Finance

Marek Rehberger - Managing Director

+420 221 424 184

rehberger@patria.cz

CYRRUS

Kamil Kricner

+420 221 592 370

kricner@cyrrus.cz

Allen & Overy

Petr Vybíral - Senior Associate 

petr.vybiral@allenovery.com

Baker & McKenzie

Libor Basl - Partner

libor.basl@bakermckenzie.com

Glatzova & spol.

Libor Němec - Partner

libor.nemec@glatzova.com

Havel Holásek & Partners

Jan Topinka - Partner

jan.topinka@havelholasek.cz

KLB Legal

David Kuboň - Partner, Vojtěch Láska - Partner

kubon@klblegal.cz, laska@klblegal.cz

Kocián Šolc Balaštík

Vlastimil Pihera - Advokát

vpihera@ksb.cz

PRK

Martin Aschenbrenner - Partner

aschema@prk.cz

White & Case

Eva Svobodová - Local Partner

esvobodova@whitecase.com

Helgi Analytics

Jiří Staník - Founder

+420 608 638 222

jiri.stanik@helgilibrary.com

C Corporate Finance

Petr Kováč - Managing Director

+420 602 231 594

petr.kovac@c-corpfin.cz

ARFIN

Vladimír Jäger - Managing Partner/Director

+420 739 000 401

jager@arfin.cz

NSG Morison znalecký ústav

Richard Etrych - Partner

+420 224 800 930

richard.etrych@nsgmorison.cz

Patria Finance

Tomáš Sýkora - Head of Research

+420 221 424 128

sykora@patria.cz

CYRRUS CORPORATE FINANCE

Karel Potměšil

+420 221 592 382

potmesil@cyrrus.cz