KARO INVEST a.s.

Nejbližší obchodní den za 26 dní
11. 12. 2019, 8:00

11. 12. 2019

Typ

SYSTÉM XETRA®

Otevírací cena

45 Kč (LOT 2000 Kč)

Historie obchodování

13. 11. 2019

Typ

SYSTÉM XETRA®

Zobchodovaný objem v ks

10 000 ks

Zobchodovaný objem v Kč

450 000 Kč

Kurz

45 Kč

Změna kurzu od otevíracího

N/A

22. 10. 2019

Typ

Veřejná nabídka

Upsaný/prodaný podíl

33,31 %

Počet upsaných/prodaných

1 000 000 ks

Lot

2 000 ks

Upisovací/prodejní cena

40 Kč

Videoprezentace

Profil společnosti

Historie

Historie skupiny KARO („KARO“ nebo „Skupina“) sahá až do poloviny 90. let, kdy se současný akcionář Skupiny a předseda představenstva, pan Pavel Klvaňa, začal věnovat obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu společností. Od roku 2015 byly pořizovány stroje a došlo k výstavbě výrobních prostor v Boršově u Jihlavy. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě, jejímž cílem je další rozvoj podnikání Skupiny.

Současnost

Dnes je KARO jediným průmyslovým zpracovatelem kůží svého rozsahu v České republice a svou produkci dodává významným evropským výrobcům koženého nábytku. Skupina se skládá ze tří společností, a to konkrétně výrobní společnosti KARO Leather Company s.r.o., jež se zabývá zpracováním buvolích kůží a KARO Production s.r.o., jež se zaměřuje na zpracování hovězích kůží. Celou skupinu zastřešuje holdingová společnost KARO Invest a.s., jež je držitelem 100% podílů v obou výrobních společnostech. V roce 2018 Skupina zpracovávala v průměru 35 tis. m2 kůží měsíčně, očekáváním roku 2019 je 42 tis. m2. Očekávané tržby Skupiny v roce 2019 dosahují 191 mil. Kč s provozním ziskem 28 mil. Kč.

Cíle

Cílem Skupiny je měsíčně dosáhnout až 95 tis. m2 zpracované kůže – právě takových objemů KARO historicky dosahovalo jako čistě obchodní společnost. Tyto objemy odpovídají tržbám ve výši cca 410 mil. Kč v roce 2024. Skupina tak v následujících dvou letech plánuje významné investice do navýšení výrobních kapacit. Ve střednědobém horizontu KARO plánuje postupnou vertikální integraci (akvizice/výstavba koželužny) a vstup na trh automotive.

Profil managementu

Pavel Klvaňa
zakladatel, akcionář, předseda představenstva

Pavel Klvaňa je zakladatelem KARO a současným předsedou představenstva. Pavel Klvaňa je vyučený čalouník a věnuje se obchodu a zpracování čalounických kůží od roku 1995. Pan Klvaňa je hlavním hybatelem Skupiny a provedl ji vývojem od obchodní po výrobní společnost s unikátním výrobním programem. Je rovněž nositelem strategických plánů Skupiny.

Jakub Hemerka,
finanční ředitel, akcionář, člen představenstva

Po začátcích spolupráce na úrovni externích konzultací v roce 2017 vstoupil do vedení společnosti Jakub Hemerka. Jakub Hemerka vystudoval finance, působil v managementu globální síťové agentury, vybudoval a prodal IT firmu zaměřenou na vývoj informačních systémů, řídil několik investičních projektů pro privátní investory, od roku 2014 spoluvlastní účetní & daňovou kancelář a zajišťuje finanční řízení rozvíjejícím se průmyslovým a technologickým společnostem. Jakub Hemerka má spolu s Pavlem Klvaňou na starosti strategický rozvoj KARO, řízení financí a investičních projektů.

Prezentace a náhledy obchodních systémů
Pouze pro registrované

náhled obchodování
v systému Xetra®
11. 12. 2019

prezentace během START Day
22. 10. 2019 (Video)

náhled obchodní aplikace veřejné nabídky (úpis)
22. 10. 2019