AtomTrace

Historie obchodování

27. 11. 2018

Typ

Veřejná nabídka

Upsaný/prodaný podíl

8,5 %

Počet upsaných/prodaných

170 000 ks

Lot

2 000 ks

Upisovací/prodejní cena

50 Kč

Videoprezentace

Profil společnosti

AtomTrace je ryze českou společností se sídlem v Brně, vyvíjející a vyrábějící speciální přístroje využívající metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (laser-induced breakdown spectroscopy, tzv. LIBS), která umožňuje pomocí vystřelených laserových paprsků provádět on-line prvkovou analýzu materiálů (chemického složení) na povrchu zkoumaného předmětu a v jeho podpovrchových vrstvách, a to jak v laboratorních podmínkách, tak i ve venkovním prostředí, při tzv. dálkové analýze (až do vzdálenosti 30 metrů). Analytické přístroje společnosti AtomTrace jsou určeny pro vědecká pracoviště a univerzity, průmysl, forensní vyšetřování, do budoucna například i pro klinický výzkum či zemědělství.

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

  • Sci-Trace: all-in-one LIBS systém s integrovanou optomechanikou a s možností simulace specifických požadovaných podmínek měření a experimentů
  • X-Trace/A-Trace: počítačově řízené modulární zařízení, které je schopné provádět dálkovou LIBS analýzu nepřístupných a vzdálených vzorků na vzdálenost až 30 metrů
  • LIBS interakční komory: unikátní modulární řešení pro realizaci laboratorních analýz pomocí technologie LIBS v rozsahu od jednoduchých stolních podmínek až po kontrolované prostředí vakua
  • AtomAnalyzer: originální softwarové řešení pro zpracování dat v oblasti LIBS analýz, určené pro koncové zákazníky
  • Digital Delay Generator: digitální zpožďovací generátor slouží k synchronizaci a správnému načasování pulzního laseru a spektrometru pro přesnou analýzu zkoumaného vzorku

CÍLE

Společnost je připravena na další financování prostřednictvím kapitálového trhu, a to s ohledem na své růstové potřeby a k zajištění zdrojů pro globální komercializaci. Získaný kapitál půjde do rozvoje společnosti v oblastech:

  • posílení prodejní a distribuční sítě a marketingových aktivit
  • rozšíření možnosti vývoje aplikací a tržního prosazení již vyvinutých řešení
  • navýšení pracovního kapitálu
  • vývoj nových aplikací: Road-Trace (brzdné stopy) a A-Trace (betonové konstrukce)

Profil managementu

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Jozef Kaiser je mezinárodně uznávaný odborník na technologii LIBS a patří mezi zakladatele společnosti. Současně je profesorem na VUT v Brně a vedoucím jedné z největších výzkumných skupin brněnského výzkumného centra CEITEC VUT v Brně.

Mgr. Jan Proček

Jan Proček patří mezi zakladatele společnosti, od počátku řídí její strategický obchodní rozvoj. Dlouhodobě působil v čele oddělení komercializace a transferu technologií brněnského výzkumného centra CEITEC VUT v Brně.

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Karel Novotný patří mezi klíčové akcionáře společnosti. V současné době ve společnosti zastává pozici statutárního ředitele. Je seniorním výzkumným pracovníkem Masarykovy univerzity v Brně, působí v brněnském výzkumném centru CEITEC, je mezinárodně uznávaným odborníkem na LIBS a LA-ICP-MS. Společně s Jozefem Kaiserem se od 90. let podílí na budování LIBS expertízy v Brně.

Georg Hotar

Georg Hotar je největším akcionářem společnosti, do které vstoupil v roce 2017. V roce 2008 spoluzaložil společnost Photon Energy (listována na PSE a WSE), kde je od roku 2011 generálním ředitelem. Georg Hotar disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oboru solární technologie a mezinárodních financí.

Prezentace ze Start Days Pouze pro registrované

Prezentace
27. 11. 2018 (Video)

Náhled webové obchodní aplikace "START - Veřejná nabídka"
27. 11. 2018

Náhled obchodování v systému Xetra
27. 11. 2018