26.8.2020

AtomTrace se stal členem Moravsko-slezského automobilové klastru

Technologie LIBS je schopna provádět vícerozměrnou analýzu většiny prvků periodické tabulky, včetně těch s nízkou atomovou hmotností. Během několika vteřin dokáže analyzovat vzorky všech států bez nutnosti jakékoli speciální přípravy, ať už jde o pevné látky, kapaliny nebo plyny.

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive.

Více o AtomTrace na: www.pxstart.cz/pribehy/atomtrace

26.8.2020
Zobrazit všechny