12.09.2022

Byl zahájen úpis akcií společnosti KARO Leather a.s.