Jak investovat do akcií

Projděte si přehledný návod jak jednoduše investovat své peníze do cenných papírů menších a středních českých firem na akciovém trhu PX Start.

Varování před podvodnými praktikami

Jak investovat

Příběh rozhoduje

Vyberete si firmu, která vás zaujala, je z vašeho pohledu perspektivní a chcete do ní investovat.

Vsaďte na novinky

Můžete koupit akcie zvolené společnosti během jejich veřejné nabídky.

Obchodujte s akciemi

Můžete nakupovat a prodávat cenné papíry firem obchodovaných na trhu PX Start během obchodních hodin.

Jak investovat

nebo
1

Volba obchodníka

Zvolíte si obchodníka, který pro vás obchod uskuteční.

Pro nákupy a prodeje akcií na trhu PX Start je potřeba mít obchodní účet u některého z členů burzy, který obchod provede podle vašich pokynů.

nebo
2

Založení účtu

U obchodníka si založíte obchodní účet (pokud jej již nemáte)

Pořídit si obchodní účet je podobně snadné jako založit si účet v bance. Stačí doklad totožnosti a případně vyplnění investičního dotazníku.

nebo
3

Nově nabízené akcie

Nakoupíte akcie během 14 denního upisovacího období.

Jakmile máte obchodní účet, můžete přes makléře nakoupit akcie nově vstupujících firem na trh během období jejich veřejné nabídky. O nově upisovaných firmách se dozvíte na těchto stránkách.

nebo
4

Obchodované akcie

Nakoupíte či prodáte akcie firem obchodovaných na trhu PX Start.

Jakmile máte obchodní účet, můžete podle svého uvážení nakupovat či prodávat akcie firem na trhu PX Start, a to každý den během obchodních hodin. U vybraných členů burzy můžete obchodovat přes jejich online platformu nebo využít telefonického makléře.

  • Prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry, který musí být členem burzy nebo být na člena burzy napojen (objednávky do systému může zadat jen člen burzy).
  • Akcie nabízené prostřednictvím veřejné nabídky je možné zakoupit u některých obchodníků i elektronicky. Objednávku je možné podat i telefonicky nebo osobně na pobočce. Online platformy jsou u některých obchodníků k dispozici pro následné obchodování.

Nabídka akcií probíhá ve speciálnímu systému BCPP, do kterého mají přístup všichni členové BCPP.

  • Makléři zadávají objednávky (počet poptávaných akcií + poptávanou cenu za akcii) od jednotlivých investorů. Vytváří se tzv. kniha objednávek, která slouží jako podklad k určení finální ceny (nachází se v rozmezí, které je stanovené v prospektu cenného papíru) a míry uspokojení objednávek (počet akcií). Obsah knihy objednávek se zveřejňuje na webu PXStart.cz v druhém týdnu úpisu.
  • Finální cenu si při uzavření knihy objednávek stanoví emitent. Objednávky, které budou mít cenový limit pod závěrečnou cenou, nebudou uspokojeny. Pokud bude o emisi velký zájem, tak může dojít k přeupsání knihy objednávek a jen částečnému uspokojení.

Poměrové krácení všech objednávek nastane v momentě, kdy míra alokace je menší než 100%. Princip krácení je následující:

  • dle stanovené míry alokace, se požadované množství v objednávce zaokrouhlí na celé loty směrem dolů,
  • systém seřadí sestupně objednávky podle jejich míry zaokrouhlení,
  • zbylé loty jsou pak systémem přidělovány postupně po jednom každé objednávce dle jejich pořadí v rámci jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více objednávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení uplatní se při přidělování zbylých lotů princip časové priority.

Obchodníci s online platformou

opPORTUnity WOOD & Company FS, a.s.

nám. Republiky 1079 110 00 Praha 1

Radim Krejčí

tel:+420 222 096 666

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, Praha 1

tel:955 559 552

Nebo se obraťte na preferovaného člena burzy

Členové burzy

Potřebujete s čímkoliv pomoci?

Investujete poprvé, nebo prostě potřebujete s čímkoliv poradit? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Pavla Fischerová

MANAŽERKA TRHU PX START

Jsem připravena zodpovědět vaše dotazy.

Varování před podvodnými praktikami.
Nenechte se nalákat na podvodný nákup akcií. Zjistit více.

FAQs

Všechny emise přijímané na trh PX Start musí vypracovat prospekt, který schvaluje regulátor – Česká národní banka, Národná banka Slovenska. Obsah prospektu je dán legislativou EU a obsahuje kompletní popis emitenta včetně popisu rizikových faktorů ovlivňujících jeho podnikání. Prospekt a jeho případné dodatky je uveřejněn na stránkách emitenta a u profilu emitenta na těchto stránkách.
Základní součástí komunikace mezi emitentem a investory je prezentace firmy na START Days. Jedná se o seznámení investorů s výsledky posledního období. Investor má možnost pokládat zástupci firmy dotazy tak, jak je to běžné například na valných hromadách. Vše je nahráváno, archivováno a k dispozici online na stránkách burzy. START Day se koná 2x ročně v předem oznámených termínech.
Dalším pravidelným zdrojem informací je analýza. Emitent musí nechat při svém vstupu na trh vypracovat analýzu, která může být poté každý rok aktualizována. Pravidelné roční analýzy nejsou povinné. Může se tedy stát, že některé emise nebudou mít žádné průběžné analytické pokrytí. Je ale také možné, že jedna emise bude mít několik analýz od různých analytiků.
Samozřejmostí je publikace výroční zprávy v zákonem daném termínu a zveřejňování všech kurzotvorných informací v průběhu roku. Všechny tyto informace je emitent povinen zveřejňovat na svých stránkách v sekci pro investory.

Nejlepší příležitostí k setkání se zástupci managementů firem je prostřednictvím START Day. Jedná se o akci, během které seznamují zástupci managementu investory s výsledky posledního období. Investor má možnost pokládat zástupci firmy dotazy tak, jak je to běžné například na valných hromadách. Vše je nahráváno, archivováno a k dispozici online na stránkách burzy. START Day se koná 2x ročně v předem oznámených termínech.

Obchodování probíhá ve stejném obchodním systému jako v případě ostatních trhů pražské burzy. V minulosti byly akcie na trhu PX Start obchodovány v rámci aukčního systému. Od 1.9.2023 se akcie na trhu PX Start obchodují kontinuálně, tj. ve stejném obchodním režimu jako v případě ostatních trhů pražské burzy. Kontinuální obchodování probíhá každý obchodní den od 8:00 do 16:25.

Podrobný harmonogram je popsán zde

Trh PX Start je zaměřen na zkušené investory, kteří se chtějí stát akcionáři, ale i partnery úspěšných malých či středně velkých českých a slovenských společností a jsou schopni akceptovat vyšší investiční riziko. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu. U investorů se očekává schopnost orientovat se v analýzách a finančních výsledcích firem bez nutnosti získat explicitní investiční doporučení od svého obchodníka. Proto na trhu PX Start investují i profesionální investoři jako „business angels“, správci individuálních portfolií a „wealth managers“. Trh PX Start je trhem, který nabízí specifické možnosti investic. Je ale také trhem, který se svou podstatou odlišuje od regulovaného kapitálového trhu. Rádi bychom v této souvislosti upozornili na rizika s tím spojena.

Disclaimer a doporučení investorům

Nákup a prodej akcií na trhu PX Start je možný pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je členem burzy. S tímto obchodníkem je potřeba uzavřít smlouvu a dále se nechat vést jeho instrukcemi.

Při úpisu a vstupu nové firmy na trh PX Start si výši minimální investice, tzv. lot, stanovuje emitent a informaci o výši lotu naleznete v prospektu a na stránkách PX Start. Co se týče následného obchodování, tak na trhu PX Start se původně obchodovalo v lotech a výše minimální investice se u každé společnosti lišila. Od 1.9.2023, kdy bylo na trhu PX Start zavedeno kontinuální obchodování, je minimální výše objednávky 1 kus pro všechny emise.

Burza cenných papírů Praha

Ano, poplatky za obchodování je třeba konzultovat s obchodníkem, který pro vás bude obchody zprostředkovávat. Poplatková politika je zcela jistě jedním z kritérií, které by mělo být bráno do úvahy, při výběru obchodníka.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedený text nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů emitenta, ani jakékoli doporučení k obchodování jakýchkoli investičních nástrojů. Investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci. Investoři by si také měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů vybrané společnosti. Před zahájením veřejné nabídky je prospekt k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce emitenta akcií.

Burza cenných papírů Praha (BCPP) by ráda upozornila veřejnost na rostoucí počet podvodných praktik zaměřených na lákání peněz od investorů prostřednictvím falešných společností, které se vydávají za zástupce BCPP. Tento alarmující trend vyžaduje zvýšenou opatrnost a obezřetnost od potenciálních investorů.