23.05.2020

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE a Vojenský technický ústav s.p. uzavřeli dohodu o strategické spolupráci.

Český výrobce bezpilotních letadel, společnost Primoco UAV SE a Vojenský technickýústav s.p. uzavřeli dohodu o strategické spolupráci v oblasti bezpilotníchletadel. Obsahem spolupráce je integrace letounu a jeho pozemního vybavení doarmádních systémů velení a řízení, certifikace a zkoušky letadel dlebezpečnostních a vojenských předpisů NATO i ČR a dále také rozšíření pozemníhozabezpečení letounu o unikátní prostředky vyvíjené a vyráběné Vojenskýmtechnickým ústavem.

Bezpilotníletouny Primoco UAV One 150 z produkce radotínské společnosti představujítechnologickou špičku ve svém oboru, která dosahuje výkonů znatelněpřevyšujících konkurenci. Letoun v letošním roce dosáhl s hodnotouvytrvalosti letu přes 15 hodin na světové prvenství ve své hmotnostní kategoriia v květnu letošního roku byl ve spolupráci s Policií ČR také poprvénasazen v EU k hlídání hranic v režimu letu mimo vid pilota sevzdáleností až 70 km od řídicího stanoviště

Generálníředitel společnosti Primoco UAV SE Ladislav Semetkovský k uzavření dohodydodává: „Možnosti spolupráce s VTÚ si velmi ceníme, neboť jeho unikátníschopnosti umožňují naše letouny plně zapojit do řídicích strukturintegrovaného záchranného systému a armády tak, aby představovaly vysoceefektivní a bezpečný prostředek pro provádění monitoringu a kontroly.Z hlediska rozsahu schopností VTÚ nám spolupráce nabízí pokrytí širokéhospektra potřeb, neboť VTÚ a jeho odštěpné závody dokážou plně propojit pozemníi letecké prostředky a navíc mohou těžit z dlouholetých zkušenostís bezpilotními letouny.“

Generálníředitel VTÚ Jiří Protiva vyzdvihuje potenciál podobné spolupráce: „SpolečnostPrimoco UAV je zaměřena především na export a spolupráce v oblastibezpilotního letectví umožňuje VTÚ proniknout se svými schopnostmi na novétrhy. Navíc jde o oblast, se kterou má VTÚ historicky velkou zkušenost a kterése v rámci svého rozvoje chce s ohledem na celosvětový nárůstv používání bezpilotních prostředků do budoucna intenzivně věnovat. Velminás těší, že v konkurenci několika možných zahraničních podniků sispolečnost Primoco pro svůj letoun vybrala ke spolupráci právě VTÚ, neboť jde oocenění našich schopností.“

Primoco UAV SE

Česká společnost Primoco UAVvyvíjí a vyrábí civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 150, kterýje schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Keklíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, maximální vzletováhmotnost 150 kg, výdrž 15 hodin, dolet 2 000 km, cestovní rychlost 100-150km/h, užitečný náklad 30 kg a plně automatický vzlet i přistání.Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží,monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně. Letouny společnosti jsouv provozu na třech kontinentech. Primoco UAV je veřejně obchodovatelnáspolečnost na Burze cenných papírů Praha, trh PX START. Více informacínaleznete na webové stránce http://www.uav-stol.com.

Vojenský technický ústav

Vojenskýtechnický ústav, s. p. má mnohaleté zkušenosti s vývojem a provozembezpilotních systémů v nejtěžších provozních podmínkách. Další přednostíjsou zkušení specialisté se schopnostmi napojení  HW a SW řídicího systémudo standardizovaných armádních systémů velení a řízení. Toto komplexní řešenílze využít pro vzdušné pozorování a průzkum s využitím optoelektronickýchsenzorů, využitelných pro kontrolu perimetrů důležitých objektů a zájmovýchprostor, dále na vytváření podkladů pro tvorbu ortofotomap pozemků akomunikací, monitoring lesních porostů a polností nebo pro letecké sledovánímimořádných událostí a havárií ve prospěch složek integrovaného záchrannéhosystému. Více informací o Vojenském technickém ústavu, s. p. naleznete nawebové stránce https://www.vtusp.cz.

23.05.2020