07.10.2020

Investorská prezentace Pilulka.cz – START Day 6. 10. 2020

S investorskou prezentací vystoupili bratři Martin a Petr Kasa poprvé na říjnovém START Day. Níže najdete zodpovězené dotazy, které během prezentace přišly.


Jaká je strategie rozvoje. Půjde o rozšiřování portfolia produktů, upevňování pozice na stávajících trzích nebo spíše o expanzi do zahraničí?

Hlavní strategii rozvoje se společnost Pilulka snažila definovat v investorské prezentaci. Jde zejména o upevňování pozice na stávajících trzích, expanzi do Maďarska a rozvoj technologií v oblasti zdravotnictví.

S jakým pracujete aktuálně dluhem a jaký máte tříletý plán v oblasti zadlužení společnosti?

Společnost Pilulka ke konci roku 2019 evidovala závazky k úvěrovým institucím ve výši 76 mil. Kč. Společnost předpokládá zvýšení úvěrového rámce ze strany bank pro krátkodobé provozní financování v období 2021 – 2024.

Jaký lze očekávat dividendový výnos/kdy očekáváte výplatu prvních dividend?

Budoucí zisk bude reinvestovaný převážně do dalšího růstu Pilulky a výplata dividend není prozatím očekávána. V budoucnu se samozřejmě může tato strategie změnit, Pilulka však není v této fázi extrémně rychlého růstu tržeb dividendovým titulem.

Jaký je vás tříletý plán výnosu, profit marginu, zisku a počtu zákazníků po jednotlivých regionech? Jaký je vás tříletý plán expanze na zahraniční trhy?

Společnost Pilulka očekává průměrný růst tržeb na celoskupinové úrovni v období 2020 až 2023 o cca 25 % ročně.

Vývoj celoskupinové hrubé marže je očekáván z 26,4 % v roce 2020 na 27,7 % v roce 2023 vlivem stabilizace činnosti a upevnění a dalšího navýšení tržního podílu na penetrovaných trzích. Společnost očekává dosáhnout pozitivní skupinové hodnoty ukazatele EBITDA na úrovni cca 18 mil. Kč v roce 2021, přičemž EBITDA marže by měla postupně vzrůst na 2,8 % v roce 2023 a 3,4 % v roce 2024.

Společnost dále očekává průměrný růst počtu unikátních online zákazníků o cca 24 % (na celoskupinové úrovni) mezi lety 2020 a 2023.

Byznys plán pro následující roky zahrnuje pokračující rozvoj obchodních aktivit poboček v České republice a na Slovensku, upevnění tržní pozice rumunské pobočky a plánované otevření maďarské pobočky v roce 2021.

Veškeré informace naleznete v dokumentech na www.pilulka.cz/pro-investory

Jste – v online oblasti – spíše lékárna anebo spíše drogerie?

V oblasti online je společnost Pilulka zejména platformou, která spojuje výrobce, distributory a koncové spotřebitele. Co se týká sortimentu, společnost se zaměřuje na zdraví a péči o tělo. Oproti běžným lékárnám disponuje širším sortiment v duchu výše uvedeného.

07.10.2020