30.06.2023

IPO mmcité

Společnost mmcité a.s. nabídne na trhu START pražské burzy až 1 000 000 ks nových kmenových akcií. Nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 CZK za akcii. Minimální velikost objednávky (1 lot) je stanovena na 100 ks akcií. Výnosy z IPO budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. V případě úspěšného upsání všech nových akcií by transakce firmu ocenila na 480 až 600 milionů korun.

Úpis akcií začne 12.7.2023 v 10:00. Kniha objednávek se zveřejní na stránkách PXSTART 19.7.2023 v 10:00 a úpis pak bude ukončen 26.7.2023 ve 12 hodin. Výsledky úpisu budou oznámeny emitentem ještě tentýž den. Objednávky na nákup akcií lze zadávat přes členy burzy, tj. přes banky či obchodníky s cennými papíry.

Více informací

30.06.2023