06.10.2020

KARO INVEST – INVESTORSKÁ PREZENTACE NA STARTDAY (6. 10. 2020)

Zvažujete konsolidaci výsledků na úrovni mateřské společnosti pro větší srozumitelnost?

Dobrý den, děkuji za dotaz. Skupina KARO zatím nedosahuje zákonných parametrů pro povinnou konsolidaci, konsolidujeme proto jen klíčové ekonomické ukazatele, je to pro nás výrazně levnější. Nicméně jsme si vědomi přínosu konsolidace a upravujeme systém výkaznictví v dceřiných společnostech, abychom byli co nejdříve připraveni zveřejňovat konsolidované výkazy.

Jaké je Vaše současné postavení na trhu? (následky jarní krize, konkurence v Itálii)

Dobrý den, děkuji za dotaz. I díky jarní krizi se KARO podařilo získat zakázky a zákazníky na úkor zavedené italské konkurence a posílit naši pozici na trhu, nicméně stále jsme v celosvětovém měřítku relativně malý, úzce specializovaný zpracovatel hovězích a buvolích usní, ačkoli jsme se prosadili u předních evropských výrobců nábytku.

Zvažuje Karo vyplácet diviendu? Pokud ano, v jakém časovém horizontu a v jakém % rozsahu čistého zisku?

Dobrý den, děkuji za dotaz. KARO při vstupu na trh Start pražské burzy avizovalo, že v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu sleduje růstovou strategii, pracujeme na horizontálním růstu (rozšiřování produktových řad pro růst objemu prodejů) a vertikální integraci (rozšiřování činností směrem k primární surovině pro zvyšování flexibility a přidané hodnoty). Jelikož růst vyžaduje významné investice, minimálně do roku 2025 plánujeme zisk reinvestovat do rozvoje a tím zvyšovat hodnotu společnosti.

Je mezi zákazníky také česká Iveco Czech Republic a.s.?

Dobrý den, děkuji za dotaz. Nikoli, skupina KARO se specializuje na zpracování kůží pro nábytkářský průmysl, vstup do segmentu automotive máme v dlouhodobém plánu.

06.10.2020