12.10.2022

Komerční banka – online IPO pokyn

Dne 12.10.2022 se Komerční banka zařadila mezi obchodníky, kteří umožňují svým klientům podat online IPO pokyn na Burze cenných papírů, zejména na trhu START.

Obchodníci s online platformou na trhu START: https://www.pxstart.cz/jak-investovat/

V systému START-veřejná nabídka právě probíhá úpis akcií společnosti Hardwario: https://www.pxstart.cz/pribehy/hardwario-globalni-iot-inovator-ktery-nezna-hranice/

Akcie společnosti HARDWARIO a.s. jsou nabízeny na základě unijního prospektu pro růst vyhotoveného ke dni 27. 09. 2022 a schváleného ke dni 30. 09. 2022 Českou národní bankou (dále jen jako „Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn v elektronické podobě zde: https://www.hardwario.com/files/Prospekt_HARDWARIO_a.s%20%E2%80%93%20FINAL.pdf. Schválení Prospektu Českou národní bankou by nemělo být chápáno jako potvrzení akcií, které jsou společností HARDWARIO a.s. nabízeny. Případná investice do těchto akcií musí být učiněna výlučně na základě Prospektu. Potenciální investoři by si měli přečíst Prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do daných akcií.

Tato zpráva nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli akcií nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

12.10.2022