09.03.2022

Na pražskou burzu směřuje společnost Gevorkyan. Jedná se o prvního slovenského emitenta a zároveň potenciálně největší emisi na trhu START

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie společnost Gevorkyan (www.gevorkyan.sk) dnes potvrdila záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku nově vydaných akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál ve výši až 800 mil Kč. Termín transakce je plánován na první dekádu června 2022. Tímto úpisem se společnost Gevorkyan stane na trhu START prvním emitentem se sídlem ve Slovenské republice a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi na tomto trhu. Prostředky získané z emise budou použity na optmalizaci fnancování podniku a na vybudování dodatečných výrobních kapacit tak, aby společnost Gevorkyan mohla i nadále maximalizovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tm pokračovat v dosavadním vysokém tempu růstu.

Citace Versute Investments

Poradcem Gevorkyan pro IPO je společnost Versute Investments. „S frmou Gevorkyan spolupracujeme v různé kapacitě již téměř 10 let a máme radost, že ji můžeme asistovat i při tomto procesu, kterým podnik vstupuje do další fáze svého rozvoje. Tento rozvoj byl doposud fnancován více formami od osobních prostředků rodiny a přátel, přes soukromé úvěry, dluhopisy, standardní bankovní úvěry, mezaninové úvěry až po private equity. Během let společnost Gevorkyan vždy 100% dostála svým závazkům a pravidelně plnila plánované ukazatele.“ říká Luděk Palata, partner, Versute Investments;

„Jsem proto přesvědčen, že na burzovní trh přichází společnost představující unikátní příležitost jak pro soukromé tak pro insttucionální investory. Zároveň věřím, že touto emisí vstupuje expanze Gevorkyan do nové fáze a že o této společnost v budoucnu ještě hodně uslyšíme.“

Společnost Gevorkyan, založená v roce 1996 jako rodinný podnik, se během let vypracovala na pozici světové technologické špičky v oboru výroby kovových součástek inovatvním procesem práškové metalurgie. Společnost disponuje veškerými nejpokročilejšími technologiemi, jakými jsou sinter-klasická prášková metalurgie, vstřikování kovových prášků, izostatcké lisování za tepla a 3D tsk kovových součástek. Gevorkyan působí na globálním trhu a disponuje rostoucím a velmi dobře diverzifkovaným portoliem zákazníků působících v mnoha odvětvích-například v ropném průmyslu, ve výrobě stavebních strojů, v automobilovém průmyslu, ve výrobě ručního nářadí, kompresorů, zahradních a zemědělských strojů, bezpečnostních systémů, výtahů, klimatzací, medicínských přístrojů apod.

Výrobky společnost Gevorkyan představují levnější a kvalitatvně srovnatelnou, resp. kvalitnější alternatvu k dílům vyráběným tradičními postupy.

Třetna zaměstnanců společnost má vysokoškolské vzdělání přičemž 10 % zaměstnanců pracuje na úseku výzkumu a vývoje (R&D). Gevorkyan vyvíjí ročně více než 150 zcela nových výrobků. Každý měsíc vyrobí více než 5 milionů dílů, přičemž v současnost obsahuje sortment výrobků přes 2 000 různých typů dílů. Více než 50 % výrobků nedokáže technologií práškové metalurgie vyrobit žádný jiný výrobce a

33 % výrobků se nikdy nevyrábělo žádnou technologií a byly exkluzivně vyvinuté ve společnost. Know how společnost Gevorkyan je tedy zcela unikátní.

Vzhledem k tomu, že technologie společnost zajišťuje efektvnější a méně nákladnou výrobu při zachování vysoké kvality, je společnost Gevorkyan odolná vůči ekonomickému cyklu. Naopak, krize spíše akcelerují výkon podniku, protože v těchto situacích jsou manažeři nákupu odběratelů nuceni hledat levnější dodavatele s alternatvními technologiemi.

Výroba je šetrná k životnímu prostředí. Technologie práškové metalurgie jsou praktcky bezodpadové. Celý výrobní proces je energetcky efektvní, nízkoemisní a šetří suroviny. Při výrobě je navíc využívána energie získávaná z obnovitelných zdrojů.

Gevorkyan neustále zvyšuje míru automatzace, digitalizace a robotzace, což umožňuje navyšovat objem výroby při snižování počtu výrobních operátorů a realizovat tak velkou provozní úsporu. Aktuálně je ve výrobních linkách zapojeno 60 robotů. Pro ilustraci v roce 2015 zaměstnávala společnost 190 zaměstnanců a v roce 2021, ve společnost pracovalo 147 zaměstnanců, přičemž tržby za toto období vzrostly více než dvojnásobně.

Od roku 2010 společnost Gevorkyan navýšila své tržby z hodnoty 4,7 mil. EUR na více než 50 mil. EUR v roce 2021. Od roku 2016 do roku 2020 tržby společnost rostly tempem CAGR 18,67 %.

Zisk EBITDA společnost v roce 2021 dosáhl hodnoty 16 mil. EUR při EBITDA marži přibližně 30 %. Mezi roky 2016 a 2020 rostl EBITDA tempem CAGR 22,85 %, přičemž průměrná EBITDA marže činila ve stejném období přibližně 24 %.

Společnost spolupracuje se svými zákazníky na dlouhodobé bázi a v pozici vývojového dodavatele, což podle jejího názoru zajišťuje růst odbytu do roku 2030 a dál. Po navýšení výrobních kapacit bude mít společnost Gevorkyan veškeré předpoklady k zvyšování tržeb i zisku a tm i akcionářské hodnoty v dosavadním vysokém tempu

Zamýšlená emise nabídne investorům možnost podílet se na tomto úspěšném příběhu a proftovat z růstu hodnoty akcií společnost Gevorkyan, které si zájemci budou moci nakoupit po schválení prospektu přes licencované obchodníky s cennými papíry, jako je například společnost BH Securites, která již pro společnost Gevorkyan v minulost realizovala úspěšné emise podnikových dluhopisů a je považována za jednoho z nejetablovanějších obchodníků s cennými papíry na českém trhu.

Citace BH Securites

„Máme radost, že našim klientům, kterým jsme v minulost umožnili investovat do dluhopisů společnost Gevorkyan, a tm přispět k zásadnímu rozvoji podniku, můžeme nyní nabídnout další atraktvní investční příležitost.“ říká Bohumil Pavlica, manažer oddělení alternatvních investc a podnikového fnancování společnost BH Securites. „Věříme, že tak na trh uvádíme investční nástroj, který v době rostoucí inface a omezeného množství veřejně obchodovaných ttulů na pražské burze, poskytne investorům příležitost zajímavého zhodnocení jimi investovaných prostředků a zároveň přispěje k dalšímu rozvoji jak společnost Gevorkyan, tak i kapitálového trhu v České republice.

Citace p. Gevorkyan

„Vstup na trh START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnost“ říká pan Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnost; „postupem doby jsme se vypracovali na absolutní technologickou špičku v oboru a díky masivnímu R&D a neustálým inovacím si udržujeme zásadní konkurenční výhody. Prokázali jsme schopnost vyvinout a vyrobit nejsložitější součástky a nabízet našim zákazníkům nejen výrobek, ale komplexní řešení složitých konstrukčních celků. Díky totální kvalitě výrobků a služeb jsme si vybudovali výborné jméno a dlouhodobá obchodní partnerství v mnoha oborech po celém světě a našim jediným limitem dalšího růstu je objem výrobních kapacit. Tuto emisi považujeme za další logický postupný krok, kdy naší vizí a cílem je vybudovat podnik s tržbami 300 mil. EUR a více. V horizontu 5 let plánujeme uvést naše akcie k obchodování na hlavním trhu pražské burzy“

Citace BCPP

“Společnost Gevorkyan patří k evropské špičce ve svém oboru. Jde o dynamicky rostoucí frmu, a právě pro takové je kapitálový trh ideální volbou pro fnancování dalšího růstu. Jsem rád, že si tato slovenská frma vybrala pro svůj primární úpis právě pražskou burzu. Investorům se tak dostává možnost investce do technologicky unikátní a sofstkované výroby, která je současně velmi efektvní a šetrná k životnímu prostředí,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informatvní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnost Versute Investments nebo BH Securites uvedené níže. Případná veřejná nabídka akcií bude v České republice provedena až po uveřejnění prospektu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijet cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Pokud se veřejná nabídka uskuteční, bude schválený prospekt před zahájením nabídky k dispozici na webových stránkách společnost Gevorkyan.

Kontakty pro média

Luděk Palata, Versute Investments s.r.o., +420 731 445 223, ludek.palata@versute.cz

Společnost Versute Investments je investční a poradenskou společnost působící jako manažer private equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje rovněž vlastní kapitál a aktvně řídí portoliové společnost fondů. V současné době je manažerem (General Partnerem) fondu BHS Fund – II. Private Equity, investční fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. – Podfondu BHS Private Equity Fund. Versute Investments je řádným členem Czech Private Equity & Venture Capital Associaton

Bohumil Pavlica, BH Securites a.s., +420 608 872 572, bohumil.pavlica@bhs.cz

Společnost BH Securites je jeden z nejetablovanějších licencovaných obchodníků s cennými papíry v České republice a zároveň člen Burzy cenných papírů Praha.

09.03.2022