15.05.2023

Pět let trhu START, novinky a připravované změny

Před pěti lety, konkrétně 2. května 2018 v 15:37 hod., byla přijata historicky první objednávka v rámci úpisu nových firem mířících na trh START. Šlo o objednávku 1 250 ks akcií společnosti Prabos Plus. Úpis byl úspěšně završen 15. května 2018. Spolu se společností Prabos na trh vstoupila i společnost Fillamentum. Tyto dvě firmy se staly historicky prvními emisemi obchodovanými na trhu START. Doposud na trh vstoupilo 14 firem, kterým se od více než 10 000 investorů podařilo získat přes 2 mld. Kč. V rámci primárních úpisů bylo podáno přes 10 000 pokynů, z nichž bylo spárováno téměř 8 000 objednávek. Momentálně se na trhu obchoduje 13 firem a v letošním roce se na vstup připravuje několik dalších emitentů. 

Doposud největším primárním úpisem na trhu START byla společnost Gevorkyan, která od investorů získala více než 727 mil. Kč. Jde současně o historicky první slovenskou společnost, která na trh úspěšně vstoupila. 

Trh START, který je nejmladším ze čtyř trhů Burzy cenných papírů Praha, je určen pro malé a střední firmy. Primárním cílem při tvorbě pravidel tohoto trhu bylo na straně emitentů snížit bariéru vstupu na trh na co nejnižší úroveň, ovšem při zachování vysoké míry transparentnosti. Pro investory přináší trh možnost investic do menších českých a slovenských firem. Investorská báze trhu START je tvořena drobnými investory, lokálními investičními fondy a v neposlední řadě rovněž IPO fondem Národní rozvojové banky.

Novinky a připravované změny

Publikování finančních dat 

Pro další posílení transparentnosti a přístupu k informacím pro investory začala burza u firem obchodovaných na trhu START nově publikovat jejich finanční data. Jedná se o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a vybrané finanční ukazatele. Data je možno stáhnout ve formátu XLSX, a využít je tak případně pro další zpracování. 

Kalendář informačních povinností

Emitenti trhu START dobrovolně zasílají burze informace o termínech zveřejnění základních informačních povinností. Tyto termíny jsou nově publikovány v přehledném kalendáři informačních povinností, kde jsou rovněž publikovány termíny START Days. 

Kontinuální obchodování

S ohledem na poptávku ze strany investorů, členů burzy, ale i některých vybraných emitentů přistoupí burza ke změně způsobu obchodování emisí na trhu START. Doposud byly emise obchodovány denně v rámci samostatné aukce v časech od 9:00 do 12:35. Nově, od 1. září 2023, budou všechny emise trhu START obchodovány v kontinuálním režimu, tedy stejným způsobem jako ostatní akcie na trzích PRIME, STANDARD a FREE. Obchodování v kontinuálním režimu probíhá od 8:50 do 16:25. „Cílem zavedení režimu kontinuálního obchodování je zejména posílení transparentnosti. Pro investory bude tento způsob obchodování přehlednější. Sekundárním efektem může být i vyšší likvidita, byť ta není tím hlavním motivem této úpravy“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha. 

Index PX START

S rostoucím počtem emisí na trhu START dochází rovněž k poptávce po speciálním indexu. Burza počítá se zahájením výpočtu indexu PX START v průběhu čtvrtého kvartálu roku 2023 – přesný termín zahájení výpočtu bude oznámen. Index bude počítán jednou denně ze závěrečných cen, půjde tedy o tzv. cenový index, jakým je například index PX-GLOB. 

Nová vizuální identita Burzy cenných papírů Praha a Centrálního depozitáře cenných papírů

Burza cenných papírů Praha po 18 letech přichází s úpravou své vizuální identity. Poslední změnou v tomto směru prošla burza v roce 2005, kdy bylo představeno logo s charakteristickými písmeny PX. Nyní dochází k úpravě stylizace těchto písmen, tak aby bylo logo modernější a více odpovídalo současným grafickým trendům. 

Svoji vlastní vizuální identitu získává nově Centrální depozitář cenných papírů, který ji doposud sdílel s burzou. Vzhledem k měnící se struktuře byznysu, větší orientaci na koncové klienty a připravovaným projektům je vlastní vizuální identita žádoucí. Nové logo Centrálního depozitáře cenných papírů si však zachovává vizuální podobnost s logotypem Burzy cenných papírů Praha, takže je příbuznost a byznysová propojenost obou společností stále patrná. „Tuzemský kapitálový trh stále potřebuje osvětu ohledně jeho funkce a významu, a to jak mezi veřejností, tak také politiky. Pražská burza je již zavedenou značkou, ale Centrální depozitář cenných papírů a jeho roli zná málokdo. Věřím, že vlastní identita pomůže zviditelnit, a především lépe porozumět přínosu této instituce na finančním trhu“, říká Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů.

15.05.2023