08.02.2022

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Pilulka.cz

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti se svolává mimořádná valná hromada společnosti Pilulka Lékárny a.s.

datum konání valné hromady: 10. 3. 2022 od 10:00 hod
místo konání valné hromady: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9

 • program valné hromady:
  1) zahájení valné hromady,
  2) volba orgánů valné hromady,
  3) schválení změny stanov Společnosti,
  4) schválení opčního programu Společnosti pro rok 2022,
  5) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti se schválením opčního programu Společnosti,
  6) zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, v souvislosti s vypořádáním opčního programu společnosti ukončeného k 31. 12. 2019.
  7) různé a závěr 

Více v pozvánce na tomto odkaze.

08.02.2022