09.11.2021

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici.

Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová investiční, a.s., provést investici pouze za minimální cenu nabízených akcií. Vzhledem k tomu, že úpis byl realizován za vyšší než minimální cenu, investice společnosti Národní rozvojová investiční, a.s. do emitovaných akcií neproběhla. Rizika, která jsou v prospektu popsána ve vztahu ke společnosti Národní rozvojová investiční, a.s., tímto nejsou pro společnost FIXED.zone a.s., relevantní.

Plné znění tohoto prohlášení najdete zde.

09.11.2021