14.09.2020

Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s.

Valná hromada společnosti AtomTrace a.s., konaná dne 14.9.2020, schválila usnesením, mimo jiné, zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s., a to ve znění návrhu usnesení předloženého na pořad valné hromady pozvánkou na valnou hromadu, zveřejněnou dne 14.8.2020, v bodu 7, Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v souladu s Rozhodnutím statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti AtomTrace a.s. ze dne 14.8.2020 a v souladu s Rozhodnutím statutárního ředitele společnosti AtomTrace a.s. o úpisu nových akcií společnosti AtomTrace a.s. ze dne 14.8.2020, zveřejněných společností AtomTrace a.s. na webových stránkách společnosti dne 14.8.2020.

14.09.2020