06.05.2021

Snížení velikosti lotu ATOMTRACE a.s.

Na základě žádosti emitenta dochází s účinností od 10.5. 2021 ke snížení velikosti lotu pro cenné papíry AtomTrace a.s.

AtomTrace je obchodován na START marketu na Burze cenných papírů Praha.

06.05.2021