06.05.2021

Snížení velikosti lotu AtomTrace a.s.

Na základě žádosti emitenta dochází s účinností od 10.5. 2021 ke snížení velikosti lotu pro cenné papíry AtomTrace a.s. (ISIN CZ0009004792) z 2000 ks na 500 ks. Společnost AtomTrace a.s. je obchodována na trhu START pražské burzy.

Další informace o emitentovi jsou k dispozici na https://www.pse.cz/detail/CZ0009004792

06.05.2021