23.03.2022

Ukončení obchodování s emisí UDI CEE

Na základě žádosti podané emitentem dne 21. 3. 2022 rozhodla burza o vyřazení emise akcií UDI CEE, ISIN CZ0009007571 z obchodování na trhu START, a to s účinností od 2. 5. 2022. Posledním obchodním dnem tak bude 29. 4. 2022. S ohledem na vyřazení emise z obchodování na trhu START emitent již neuskuteční prezentaci na START Day konaném 3. 5. 2022 a rovněž neuveřejní analytickou zprávu za rok 2021.

23.03.2022