18.09.2018

Zahájení úpisu společností mířících na PX Start

Burza cenných papírů Praha, a.s., oznamuje, že emitenti mířící na trh PX Start, společnosti Primoco UAV SE a UDI CEE a.s., zveřejnily prospekty cenných papírů, které byly schváleny Českou národní bankou a splnily všechny další náležitosti nezbytné k zahájení veřejné nabídky akcií.

Burza cenných papírů Praha proto počínaje dnešním dnem, 18. 9. 2018, otevírá systém pro příjem objednávek v rámci úpisu jednotlivých emisí. Sběr objednávek vrcholí 2. 10. 2018 v rámci tzv. START Day, kdy dojde k zafixování konečné ceny a upsaného objemu u jednotlivých emisí.

PRIMOCO UAV SE (CZ0005135970)
UDI CEE (CZ0009007571)

18.09.2018