27.02.2020

Změna obchodování na trhu PX Start

Burza se rozhodla na základě poptávky od investorů zvýšit frekvenci obchodování na trhu PX Start z původně měsíční frekvence na denní. Od 12.3. 2020 bude nově probíhat obchodování každý všední den v rámci pravidelných dopoledních aukcí. Úprava frekvence obchodování však není jedinou změnou, kterou trh PX Start přináší.

Dva roky od úspěšného otevření trhu PX Start se zvyšuje frekvence obchodování. Pravidelné měsíční aukce budou od 12.3. 2020 nahrazeny denními aukcemi, které budou probíhat vždy od 9:00 do 12:30. Ke změně dochází na základě požadavku zejména od institucionálních investorů, kterým úprava přinese možnost větší transakční flexibility. Ostatní parametry obchodování se nemění.

Další novinkou je možnost vstupu nové emise na trh prakticky kdykoliv v průběhu roku. Doposud byl emitent, který uváděl akcie, povinen ukončit veřejnou nabídku pouze v rámci předem určených dnů, tzv. START Days. Možnost ukončit veřejnou nabídku kdykoliv, přináší větší flexibilitu pro emitenty a poradce, kteří již nejsou vázáni žádným konkrétním termínem. START Day bude nadále plnit funkci dnů, kdy bude docházet k setkávání emitentů s investory (investor relations day). Pro emitenty v rámci těchto dní zůstává povinnost prezentovat své výsledky vůči investorům a případně zodpovídat jejich dotazy.

Termíny letošních START Days jsou následující:
Jarní termín: 28.4. 2020
Podzimní termín: 6.10. 2020

„PX Start se od svého vzniku vyvíjel a reflektoval vždy potřeby trhu. Trh má sloužit potřebám emitentů a investorů, a proto jsme vždy připraveni všechny relevantní podněty od těchto subjektů akceptovat a promítnout do našich pravidel, pokud je to možné. Věříme, že pouze tímto způsobem lze vybudovat úspěšný produkt, který bude přínosem pro český kapitálový trh“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Veškeré informace o změnách na trhu PX Start, emitentech, harmonogramu a výsledcích obchodních dnů najdete na našich webových stránkách www.pse.cz.

ATOMTRACE (CZ0009004792)
UDI CEE (CZ0009007571)
PRIMOCO UAV SE (CZ0005135970)
PRABOS PLUS (CZ0005131318)
FILLAMENTUM (CZ0009007027)
KARO INVEST (CZ0009008819)

27.02.2020