Souhlas se zpracováním osobních údajů ve skupině PX

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve skupině PX

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů členy skupiny PX v následujícím rozsahu:

  • emailová adresa, IP adresa (ze které byl odeslán webový formulář),
  • jméno, příjmení, telefonní číslo, firma, pracovní pozice, adresy sociálních sítí (budou-li také poskytnuty)

Správcem osobních údajů je společnost Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČO: 47115629; dále jen „BCPP“).

Osobní údaje mohou být správcem údajů předávány dalším členům skupiny PX, kteří budou oprávněni je zpracovávat za stejným účelem a za stejných podmínek, jako je uvedeno v tomto souhlasu. Skupina PX zahrnuje tyto společnosti: Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČ: 47115629), Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (IČ: 25081489) a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. (IČ: 27865444). V souvislosti s využitím cloudových služeb Microsoft Office 365 členy skupiny PX mohou osobní údaje být zpracovávány na prostředcích umístěných ve Spojených státech amerických.

Účelem zpracování osobních údajů je

  • zasílání marketingových sdělení a obchodních sdělení s nabídkou služeb správce;
  • zasílání pozvánek na akce správce nebo třetích osob;
  • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;

S nabídkou a informacemi podle uvedeného účelu Vás mohou členové skupiny PX oslovit prostřednictvím: elektronické pošty, telefonního kontaktu, SMS, dopisu a internetové schránky.

Tento souhlas je poskytován na dobu 10 let.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat postupem, který je uveden na stránce Ochrana osobních údajů. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchovává správce z titulu oprávněného zájmu po dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

Na uvedené www stránce najdete rovněž i informace o způsobu uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů (právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů) a další důležité informace týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty (https://www.pse.cz/o-nas/kontakty/ ). K ochraně svých práv můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.