03.04.2023

Finanční data firem z trhu START na webu burzy

Dostupnost informací o firmách obchodovaných na trhu START se opět zvyšuje. Burza cenných papírů Praha na svém webu, u emitentů z trhu START, začala publikovat jejich finanční data. Konkrétně jde o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a základní finanční ukazatele. Do profilu emitenta trhu START na stránkách Burzy cenných papírů Praha přibyla nová záložka „Finanční data“. Zde je možné nalézt veškeré finanční ukazatele, které jednotlivé společnosti zveřejňují ve svých výročních zprávách a v rámci plnění informačních povinností je zasílají také burze. Data lze jednoduše exportovat do formátu XLS, který umožňuje každému další zpracování. „Trh START je v přístupu k informacím zcela výjimečný. Již nyní mají investoři unikátní možnost přímé komunikace přímo s majiteli firem nebo jejich nejužším vedením 2x ročně v rámci tzv. START Day, čehož investoři velmi rádi využívají. Jde tedy o další významné posílení dostupnosti informací o obchodovaných společnostech, a tím k posílení celkové transparentnosti trhu „, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

03.04.2023